Podzielmy się opłatkiem
wigilia hufca
Zachęcamy do przynoszenia domowych pyszności i lampionów na Betlejemskie Światło Pokoju
Odwiedź nas w Ocyplu
Poznaj Ośrodek Kolonijny Hufca ZHP Praga-Południe. „SŁONECZNA REPUBLIKA” to 6 ha ogrodzonego, monitorowanego, w dużej części zalesionego terenu nad jeziorem Ocypel Wielki.
1
2
3

Hm. Ewa Włodkowska skończyła 80 lat

Czas leci nieubłagalnie i co roku przybywa nam lat. Krąg „Romanosów” staje się coraz bardziej „leciwy”. Zaczyna wśród nas przybywać osób, które przekroczyły 80 rok życia. W tym roku taką osobą jest harcmistrzyni Ewa Włodkowska. Aktywnie w hufcu działała wiele, wiele lat… Kim jest i co robiła w harcerstwie? Przeczytajcie o Ewie artykuł hm. Jacka Czajki w „Praskim Świerszczu”.

Zbiórka IKP Romanosy

W środę 19 czerwca w siedzibie hufca odbyła się pierwsza Walna Zbiórka Instruktorskiego Kręgu Pokoleń „Romanosy”. Walna zbiórka kręgu jest najważniejszą władzą kręgu, rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności rady Kręgu, w tym podejmuje decyzję o udzieleniu absolutorium. Ustala liczbę członków i wybiera radę kręgu. Podejmuje także uchwały w sprawach: przyjęcia i zmiany konstytucji kręgu i odwołuje lub zmienia skład rady kręgu przed upływem kadencji. 

Kadrowe zakończenie roku

We wtorek 18 czerwca na plaży nad Wisłą odbyło się kadrowe zakończenie roku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele większości środowisk. Podczas zakończenia uczestnicy mieli okazję zagrać w grę „Węże i drabiny”, porozmawiać o hufcu, omówić sprawy namiestnictw, dowiedzieć się, kto zdobył tytuł drużynowego roku, a na sam koniec spożyć wspólnie posiłek. Nad całością pieczę sprawował zespół programowy. Nawet chmary komarów nie były w stanie zepsuć tego spotkania!

Reprezentacja hufca na InterCampie

Od 7 do 10 czerwca 48 osób z naszego hufca uczestniczyło w międzynarodowym zlocie skautów InterCamp, który w tym roku odbywał się w Holandii. W zlocie udział wzięli harcerze z 32 WDSH „Anomalia”; 211 WDSH „Potok”; 295 WDSH „Wataha”; 420 WDH „Omaha” oraz 4 osoby IST.

Order Uśmiechu i młodzi artyści NS

10 czerwca członkowie Namiestnictwa NS oraz liczne grono przyjaciół zgromadziło się w Wawerskim Centrum Kultury na finale XXXVI Przeglądu Działalności Artystycznej Środowisk NS. W tym roku nic nie było tak jak zawsze. W trakcie uroczystości został wręczony Order Uśmiechu prof. dr hab. n. med. Annie Dobrzańskiej, która od 23 lat czynnie uczestniczy w pracach Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, a od 6 lat jej przewodniczy. Order wręczył kanclerz kapituły Orderu Uśmiechu Marek Michalak.

Posiedzenie komisji stopni instruktorskich

W czwartek 6 czerwca po raz kolejny w tym roku spotkała się komisja stopni instruktorskich. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie komisji. Podczas spotkania omówione zostały trzy próby przewodnikowskie i jedna podharcmistrzowska. Komisja rozmawiała także o bieżących sprawach.

Czerwcowa rada szczepowych

We wtorek w siedzibie hufca odbyła się ostatnia w tym roku harcerskim rada szczepowych. W spotkaniu uczestniczyli komendantka hufca, komendanci szczepów 32 WDHiGZ, 160 WDHiGZ, 211 WDHiGZ, 295 WDHiGZ, instruktorzy szczepu 295 WDHiGZ, drużynowa 296 WWDH Wir, namiestnik drużyn Nieprzetartego Szlaku, przewodniczący i członek komisji rewizyjnej. Podczas spotkania poruszone były aktualne sprawy hufca.

Zakończyliśmy kurs drużynowych harcerskich i starszoharcerskich 2019

W miniony weekend - ten z Dniem Dziecka;) - oficjalnie zakończyliśmy Kurs drużynowych harcerskich i starszoharcerskich Wakan Tanka 2019. Biwak kończący kurs odbył się w Janówku, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody przeprowadziliśmy ostatnie zajęcia.

Strony