Podzielmy się opłatkiem
wigilia hufca
Zachęcamy do przynoszenia domowych pyszności i lampionów na Betlejemskie Światło Pokoju
Odwiedź nas w Ocyplu
Poznaj Ośrodek Kolonijny Hufca ZHP Praga-Południe. „SŁONECZNA REPUBLIKA” to 6 ha ogrodzonego, monitorowanego, w dużej części zalesionego terenu nad jeziorem Ocypel Wielki.
1
2
3

Wizyta marszałka Bogdana Borusewicza

W sobotę 3 sierpnia harcerze Republikańskiego Społecznego Zjednoczenia "Harcerstwo" gościli na swych obozach w Stężycy wicemarszałka Senatu RP Bogdana Borusewicz. Marszałek obejrzał oba obozy. W jednym z nich, o profilu ekologicznym, komendantka pwd. Helena Strzałkowska prowadziła zajęcia, w trakcie których harcerze malowali torby na zakupy. Na drugim obozie hm. Maria Popławska uczyła uczestników lepszego posługiwania się językiem polskim.

Zuzia Pacholczyk harcmistrzynią

Z ogromną radością możemy poinformować, że w rozkazie nr 8/2019 Komendantki Chorągwi Stołecznej z 29 lipca br. w punkcie 5.1.1 czytamy, iż Komendantka zamyka na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich próbę na stopień harcmistrzyni phm. Zuzannie Pacholczyk. Gratulujemy!!!

24. Światowe Jamboree Skautowe

Od 18 lipca patrol harcerek i harcerzy z naszego hufca uczestniczy w 24. Światowym Jamboree Skautowym, które odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Za uczestnikami pierwszy tydzień pobytu za oceanem. Z tego, co wiemy, bawią się wyśmienicie.

Zgrupowanie nad jez. Lubowisko

Już tylko kilka dni pozostało do zakończenia hufcowego zgrupowania w Stanicy Kaszubskiej. Od 6 lipca blisko 200 uczestników przeżywa letnią przygodę w Stężycy nad jez. Lubowisko. Jak to zwykle bywa, na obozie dzieje się wiele!

Przed zjazdem zwykłym hufca

Harcerska Akcja Letnia w pełni, ale nie możemy zapominać, że na jesieni ważne dla całego hufca wydarzenia: podsumowanie i ocena ostatniej kadencji władz hufca, opracowanie planów na kolejne lata oraz wybór nowych władz. Już dziś zachęcamy wszystkich, by zarezerwowali czas, aby mądrze zadecydować o przyszłości naszego hufca. Najważniejsze terminy: 3.09.2019 r. (wtorek) - spotkanie z kandydatami na funkcję komendanta hufca. 17.09.2019 r. (wtorek) – spotkanie, w trakcie którego będziemy konsultować projekty uchwał zgłaszanych na zjazd. 21.09.2019 r. (sobota) - ostatni termin zgłaszania projektów uchwał na zjazd. 5.10.2019 r. (sobota) - zjazd zwykły hufca.

Rozpoczęliśmy akcję letnią

Trwa Harcerska Akcja Letnia naszego hufca. Za nami obóz 295 WDH Wataha, udział wędrowników ze Szczepu 32 WDHiGZ im. Stanisława Sieradzkiego „Śwista” w Rajdzie Odkrywców, trwa zgrupowanie hufca w Stężycy, obóz 296 WWDH Wir, a przed nami jeszcze kilka wyjazdów.

Komisja stopni instruktorskich podsumowała swoją pracę

Chociaż ostatnie posiedzenie komisji stopni instruktorskich odbyło się w zeszły czwartek, to dopiero dziś przekazujemy informacje o efektach rocznej pracy. W mijającym roku harcerskim komisja spotkała się 9 razy oraz przeprowadziła warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich. W trakcie posiedzeń omówiła kilkanaście prób instruktorskich. Otworzyła 6 prób przewodnikowskich i 1 próbę podharcmistrzowską. Zamknęła pozytywnie 2 próby przewodnikowskie i 3 próby podharcmiatrzowskie.

Ostatnie przed wakacjami posiedzenie KSI

W czwartek 27 czerwca w siedzibie hufca spotkała się komisja stopni instruktorskich. Ostatnie w tym roku harcerskim posiedzenie było bardzo intensywne. Komisja omówiła trzy próby przewodnikowskie i trzy próby podharcmistrzowskie. Członkowie komisji rozmawiali także o bieżącej pracy KSI.

Strony