Podzielmy się opłatkiem
wigilia hufca
Zachęcamy do przynoszenia domowych pyszności i lampionów na Betlejemskie Światło Pokoju
Odwiedź nas w Ocyplu
Poznaj Ośrodek Kolonijny Hufca ZHP Praga-Południe. „SŁONECZNA REPUBLIKA” to 6 ha ogrodzonego, monitorowanego, w dużej części zalesionego terenu nad jeziorem Ocypel Wielki.
1
2
3

Zbiórka wyborcza

W sobotę 5 października w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty odbyła się zbiórka wyborcza w celu wyboru delegata na Zjazd ZHP. Po burzliwej dyskusji uczestnicy spotkania ponownie wybrali hm. Kingę Żelechowską-Matysiak, która wraz z phm. Marcinem Jóźwiakiem (drugim z naszych delegatów na zjazd), hm. Karolem Gzylem (zastępcą naczelniczki ZHP) i hm. Krzysztofem Rudzińskim (członkiem Centralnej Komisji Rewizyjnej) będzie reprezentować nasz hufiec na XLI Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP. 

"Romanosy" w plenerze

W ostatni weekend września IKP „Romanosy” wybrał się na dwudniową wycieczkę turystyczno-krajoznawczą. Plan wycieczki obejmował zwiedzanie prastarej  stolicy Mazowsza, czyli Płocka, oraz skansenu Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej w Kłóbce.

W Płocku 24 uczestników wycieczki zwiedziło najpiękniejsze zabytki miasta, w tym katedrę z grobami królów polskich – Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego oraz Muzeum Secesji. W południe na płockim rynku wysłuchano hymnu i obejrzano pasowanie na rycerza.  

Hm. Stanisław Matysiak komendantem Szczepu 211 WDHiGZ

W sobotę 28.09.2019 r. Szczep 211 WDHiGZ w trakcie biwaku rozpoczynającego rok harcerski obchodził swoje małe i ważne święto. Tego dnia po ośmiu latach służby komendant szczepu hm. Piotr Piskorski przekazał funkcję i sznur swemu zastępcy hm. Stanisławowi Matysiakowi. Druh Piotr swoją pracę komendanta rozpoczął roku 2011, rok po reaktywacji szczepu. W tym czasie środowisko 211 było zbiorowiskiem ludzi młodych, którzy mieli przed sobą jeden jasny cel - odbudować szczep.

Alert Pamięci

W sobotę 28 września w 80. rocznicę zejścia Związku Harcerstwa Polskiego do podziemia i utworzenia tajnej organizacji, którą nazwano Szarymi Szeregami, reprezentacja naszego hufca uczestniczyła w defiladzie oraz uroczystym apelu Alertu Pamięci ogłoszonego przez Druhnę Naczelniczkę. W uroczystości wzięli udział żyjący członkowie Szarych Szeregów oraz około 2500 harcerek i harcerzy z całej Polski.

Drużyny NS zainaugurowały nowy rok harcerski

Szybko minął rok harcerski 2018/2019. Był bogaty w wydarzenia harcerskie. Zaświadcza o tym strona internetowa Namiestnictwa Nieprzetartego Szlaku. Rozpoczęcie roku w formie gry terenowej od kilkunastu lat weszło do kalendarza imprez NS. We wtorkowy chłodny poranek 24 września harcerki i harcerze z 10 drużyn NS naszego hufca i 5 z innych hufców stołecznych o godzinie 10.00 spotkali się na apelu na Rynku Starego Miasta.

Startówka kadry namiestnictwa zuchowego

W weekend 20-22 września kadra namiestnictwa zuchowego wyjechała na swoją startówkę. Podobnie jak dwa lata temu za cel obrali Kraków. Uczestnicy wyjazdu dotarli także do Energylandii, uczestniczyli w grze nocnej, weszli do wirtualnego świata w VR Studio. W wyjeździe udział wzięło 12 osób. 

Warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich

W czwartek 19 września w siedzibie hufca odbyły się warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich. W wydarzeniu wzięło udział 18 instruktorów. Sporą grupę stanowili goście spoza naszego hufca. Warsztaty przygotowali i poprowadzili instruktorzy naszej hufcowej komisji stopni instruktorskich. 

Spotkanie otworzyła przewodnicząca komisji hm. Ewa Lachiewicz-Walińska. W krótkich słowach przywitała uczestników i wyraziła radość z wysokiej frekwencji. Następnie hm. Adam Czetwertyński przedstawił program warsztatów.

Prof. Anna Dobrzańska kandydatką do tytułu "Warszawianki Przemian"

Prof. Anna Dobrzańska - przewodnicząca hufcowej Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski i prezes Fundacji ,,Inne spojrzenie” znalazła się wśród pięciu kobiet nominowanych do tytułu „Warszawianki Przemian” w plebiscycie ogłoszonym przez m.st. Warszawę.

Celem tego plebiscytu jest wyłonienie liderek społecznych, które w okresie ostatnich 30 lat wybitnie wpłynęły na przemiany w naszym społeczeństwie w zakresie wolności, równości oraz poszanowania praw człowieka.

Strony