Hm. Paulina Gajownik komendantką chorągwi

Obradujący w sobotę 16 czerwca 2012 r. Nadzwyczajny Zjazd Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy wybrał na funkcję komendantki chorągwi hm. Paulinę Gajownik.

Komendę chorągwi tworzą: hm. Karolina Burns - zastępczyni komendanta, hm. Bartosz Kowalewski - skarbnik chorągwi, hm. Marcin Adamski, hm. Grzegorz Parys, hm. Magdalena Dąbrowska, hm. Paweł Chempiński.

Hm. Paulina Gajownik przez siedem lat pełniła funkcję komendantki Hufca ZHP Warszawa-Wola, była członkinią Rady Chorągwi Stołecznej. Od listopada 2010 r. współpracuje z Wydziałem Zagranicznym GK ZHP. Zawodowo jest związana ze środowiskiem NGO. Od 13 grudnia 2011 r. członkini Głównej Kwatery ZHP.