Posiedzenie komisji stopni instruktorskich

W czwartek 6 czerwca po raz kolejny w tym roku spotkała się komisja stopni instruktorskich. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie komisji. Podczas spotkania omówione zostały trzy próby przewodnikowskie i jedna podharcmistrzowska. Komisja rozmawiała także o bieżących sprawach.

Jako pierwsza przed komisją stawiła się pwd. Katarzyna Krulak (295 WDHiGZ) wraz z opiekunem hm. Stanisławem Matysiakiem, która przedstawiła komisji raport z realizacji próby podharcmistrzowskiej. Członkowie komisji z zaciekawieniem wysłuchali opowieści druhny Kasi. W swoim raporcie druhna Kasia przedstawiła relację z wykonanych zadań. Musiała także odpowiedzieć na różne pytania członków komisji, które także bywały podchwytliwe. Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi członkowie komisji podjęli jednogłośnie decyzję o zamknięciu pozytywnie tej próby.

Następnie na posiedzeniu pojawiły się Ania Rzyszkiewicz (420 WDHiGZ) z opiekunem phm. Mateuszem Kowalczykiem oraz Dominika Pituła (160 WDHiGZ) z opiekunką phm. Katarzyną Mamak. Obie druhny opowiadały o dotychczasowym przebiegu swoich prób przewodnikowskich. Komisja wysłuchała obu relacji. Przychyliła się do proponowanych zmian w próbach i życzyła dalszej udanej ich realizacji.

Jako ostatnia na spotkaniu komisji stawiła się Temida Markiewicz (420 WDHiGZ) z opiekunką phm. Marleną Osińską. Druhna Temida po raz drugi rozmawiała z komisją. Wcześniej pojawiła się bez opiekunki, teraz w pełni przygotowana opowiedziała o swojej próbie. Komisja złoży wniosek o otwarcie Temidzie próby przewodnikowskiej w najbliższym rozkazie. 

Po spotkaniach z podopiecznymi członkowie komisji jeszcze przez blisko dwie godziny rozmawiali o bieżących sprawach i wnioskach. Kolejne spotkanie KSI 27 czerwca.