Jubileusz ks. Marka Zdanowicza

21 maja mija 25 lat od święceń kapłańskich naszego kapelana ks. Marka Zdanowicza. Z tej właśnie okazji skromna reprezentacja hufca uczestniczyła w uroczystej mszy świętej w kościele w Pniewniku, gdzie obecnie ks. Marek jest proboszczem. 

Poza nami harcerzami we mszy uczestniczyli i swoje gratulacje przekazali mieszkańcy Pniewnika, okolicznych wsi, rada parafialna, koło gospodyń wiejskich, dyrektor i grono pedagogiczne szkoły, księża z okolicznych parafii i z kurii naszej diecezji warszawsko-praskiej. 

Dziękuję dh. Ewie Lachiewicz, dh. Jackowi Czajce z małżonką za obecność, dziękuję dh. Stanisławowi i Stefanowi Matysiakom za służenie do mszy, bardzo dziękuję dh. Marcinowi Czajce za obecność i służbę ze sztandarem hufca. 

 

Czuwaj! 

Komendantka