Rajd Agaton 2019

28 kwietnia odbył się piąty już Rajd Agaton, czyli święto Szczepu 211 WDHiGZ im. kpt. Stanisława Jankowskiego Agatona”. Impreza ta ma na celu przybliżenie uczestnikom bohatera szczepu: artylerzysty, cichociemnego, szefa wydziału legalizacji AK oraz architekta i budowniczego Warszawy. 

 

W tym roku w rajdzie wzięło udział sześć patroli ze środowisk 211, 296 i 420. Harcerze wcielili się grupy powstańców warszawskich, biorących udział w obronie Starego Miasta. Ich zadaniem było odnalezienie alianckich zrzutów, a lokalizację mogli poznać od innych powstańców. Tych z kolei szukali za pomocą zdjęć odczytywanych przy użyciu filtrów z czerwonej i niebieskiej folii. 

W drugim etapie dzięki możliwości udostępnienia lokalizacji w telefonie uczestnicy rajdu ścigali się do kolejnych zrzutów alianckich - kadra raz na jakiś czas udostępniała swoje położenie dzięki Google Maps, a harcerze musieli wyprzedzić inne patrole i dobiec do niej jako pierwsi.

 

Rajd zakończyliśmy tradycyjnie apelem nad grobem naszego bohatera na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. Młynarskiej, gdzie w rozkazie odczytano wyjątek rozkazu Komendantki Hufca zatwierdzający Konstytucję szczepu.

 

I miejsce - patrol „Przypływ” (211 WDH „Kaskada”)

II miejsce - patrol „Miękkie kamienie” (296 WWDH „Wir”)

III miejsce - patrol „Wściekłe wiewiórki” (296 WWDH „Wir”)

 

(sm)