To już 35 lat

W czwartkowe popołudnie 25 kwietnia instruktorzy i harcerze z drużyn Nieprzetartego Szlaku naszego hufca spotkali się z przyjaciółmi na uroczystej wieczornicy z okazji 35-lecia powołania Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski. 

W tygodniku Związku Harcerstwa Polskiego „Motywy” z 9 maja 1984 r. czytamy: 18 kwietnia w Państwowym Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Warszawie miało miejsce pierwsze spotkanie harcerzy z przedstawicielami kilkunastu zakładów pracy. Podczas spotkania wyłoniona została Rada Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, przyjęto także projekt regulaminu rady. Przewodniczącym rady został Bolesław Mikłaszewicz - prezes Spółdzielni Inwalidów „Saturn”.

Tyle z kart historii. W pięknie udekorowanej sali Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 przy ul. Namysłowskiej uroczyście rozpalono świeczkowisko. Honorowy patronat nad obchodami objął Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. W wieczornicy udział wzięli członkowie rady z jej przewodniczącą prof. Anną Dobrzańską a także przedstawiciel Rzecznika przewodniczący ZHP hm. Dariusz Supeł, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego Jan Myszak, członkini GK ZHP hm. Aleksandra Klimczak,  delegacja instruktorów chorągwi oraz naszego hufca z komendantką phm. Krystyną Mamak. 

W trakcie wieczornicy między innymi przedstawiono historię rady, a nasza Pani Profesor w ciepłych słowach podsumowała działalność Rady, dziękując wszystkim zebranym za pomoc i serce dla naszych zuchów i harcerzy. Z harcerska piosenką wystąpiły nasze drużyny 255 i 425 WDH NS a także Igor Stawierej, laureat naszych przeglądów i Dariusz Zbroszczyk, przyjaciel i muzyk 255 WDH NS. 

Krzyżem „Za zasługi dla ZHP” zostały odznaczone: hm. Bożena Rudzińska (srebrnym) i phm. Tamara Uliasz (brązowym). Najwyższym wyróżnieniem dla przyjaciół harcerstwa - Laską Skautową - wyróżniona została prof. Anna Dobrzańska. Wręczono także wiele wyróżnień, łącznie dla 111 osób. Bez licznych przyjaciół nasze namiestnictwo nie byłoby tak liczne i silne, a propozycje programowe nie byłyby tak atrakcyjne dla naszych zuchów i harcerzy. 35-lecie zakończyło się wspólną degustacją wspaniałego tortu przygotowanego przez naszych przyjaciół - Firmy Catering Polski wyróżnione Złotą Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. Wieczornica była spotkaniem przyjaciół – wielkiej harcerskiej rodziny. Już niedługo 40-lecie. Przed nami kolejne lata wspólnej pracy na rzecz zuchów i harcerzy drużyn Nieprzetartego Szlaku.

hm. Adam Sikoń 

na zdjęciu - Wręczenie symbolicznej laski skautowej przewodniczącej Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski prof. dr hab. Annie Dobrzańskiej.