Kwietniowa komisja stopni instruktorskich

W czwartek 11 kwietnia w siedzibie hufca odbyło się kolejne posiedzenie komisji stopni instruktorskich. Podczas spotkania członkowie komisji rozmawiali z czterema osobami. Aż trzy rozmowy dotyczyły prób podharcmistrzowskich. W posiedzeniu poza członkami komisji udział wzięły cztery praktykantki - dwie przyszłe członkinie komisji, dwie druhny realizujące próby podharcmistrzowskie.

Jako pierwsza o swojej próbie rozmawiała pwd. Katarzyna Krulak. Druhna Kasia przedstawiła stan realizacji próby. Opowiedziała też o zmianach, jakie chce wprowadzić. Komisja z zaciekawieniem wysłuchała propozycji i pozytywnie się odniosła do zmian.

Jako druga o próbie opowiadała pwd. Agata Plewa. Druhna Agata w większości zrealizowała zadania próby. Komisja przyjęła zmiany w zadaniach. Z uznaniem oceniła kierowanie tegorocznym hufcowym sztabem wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy.

Trzecią osobą, która przybyła na posiedzenie była Zuzanna Grabińska. Druhna Zuzia opowiedziała o stanie realizacji swojej próby przewodnikowskiej. Przedstawiła też proponowane zmiany w zadaniach. Członkowie komisji przyjęli propozycje.

Jako ostatni przed komisją pojawił się pwd. Wojciech Kowalówka. Druh Wojtek zaprezentował kartę próby podharcmistrzowskiej. Członkowie komisji poprosili o wprowadzenie zmian. Wniosek o otwarcie próby zostanie przekazany komendantce po przesłaniu poprawionego dokumentu i zaakceptowaniu go przez członków KSI.

Kolejne spotkanie w maju. Zachęcamy do zapisów, są jeszcze wolne terminy. Zachęcamy też do rezerwacji terminów czerwcowych. W czerwcu komisja zaplanowała dwa posiedzenia.