Komenda hufca

Komendant i komenda hufca stanowią władzę wykonawczą hufca w czasie pomiędzy zjazdami. Kadencja komendanta i komendy trwa cztery lata.